درباره ما

چاپخانه یاقوت از سال 1379 فعالیت خودش رو در شهرستان تنکابن در زمینه سیلک اسکرین شروع می کنه و سالانه به تجهیزات خودش اضافه می کنه در سال 1390 با نصب دستگاه های افست دوورقی ، جی تی او ، برش برنامه دار ، تاکنی ، دوخت سررسید ، چسب گرم و .... به سمت تولید کتاب ، دفتر ، سررسید ، پوشه ، فاکتور ، کاغذ و مقوای های رنگی و.... می بره ، از سال 96 برای پایین آوردن قیمت برای مصرف کننده، تصمیم به جمع آوری فرم های عمومی افست می کنه و هر سال این فعالیت ش رو اضافه می کنه